พัฒนาบุคลากร “เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ mind map”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้อบรมครูในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ mind map”  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธัญญา  ผลอนันต์  ให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูได้บูรณาการในการเรียนการสอนได้ด้วยการออกแบบการเรียนรู้นำไปแผนการสอนได้อย่างหลากหลาย นำไปใช้การออกแบบการวัดผล การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้ลงไปสู่นักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-mind-map58#sigFreeId594a214f1c