กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp 2019” ณ ธีรมา รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนกับเพื่อน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-english62#sigFreeId1110641ac2