กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 2560

พิมพ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตดอนเมืองร่วมกับวัดเวฬุวนารามมาถ่ายทอดวิธีการทำดอกดารารัตน์  พร้อมทั้งเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้กับบุคลากรและนักเรียนที่มาร่วมทำดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-dokmaijan60#sigFreeId3e1904e381