อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่่านมา ได้มีการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น, อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ, อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ รู้ทักษะต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมลูกเสือและสาธิตวิธีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม มีคุณวุฒิทางลูกเสือ ระดับขั้นความรู้เบื้องต้น มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในขั้นความรู้ที่ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 120 คน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยนนทบรี โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ โรงเรียนไตรราชวิทยา โรงเรียนวันทามารีอาปราณบุรี โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-btc#sigFreeId0fbee4b53f