กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 2

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ บริเวณกิโลเมตรที่ 9 เขตมีนบุรี ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด มีสัตว์ต่างๆ จำนวนมาก นักเรียนจะได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติ และการแสดงของสัตว์แสนรู้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนไม่สามารถไปหาดูได้ในแหล่งธรรมชาติทั่วไป