การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3

พิมพ์


ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 นักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เพื่อเป็นกำลังสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) ซึ่งเป็นการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง (สนามยิงปืนทราบระยะ 1,000 นิ้ว), การอบรมการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ หน้าที่กองหนุน การพักแรมและการดำรงชีพในป่า

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/rawdraw59#sigFreeId4f58a3f25e