งานราตรีพระหฤทัยสัมพันธ์ ระดับประถม-มัธยม

พิมพ์


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 โรงเรียนได้จัดงาน “ราตรีพระหฤทัยสัมพันธ์ 2013” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถทางด้านการแสดงที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/party-matayom#sigFreeId30fae24657