กิจกรรม “กลุ่ม 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ”

พิมพ์


เมื่อที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2558  กรรมการกลุ่มโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  กลุ่มที่  18  ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มร่วมกันจัดงาน ”กลุ่ม 18 สัมพันธ์ ” ได้จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งเสริมในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละคนและแต่ละด้าน  กิจกรรมทุกกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจกัน  ความสมัครสมานสามัคคี  ความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/group18-2558#sigFreeIdbc7ff00a56