ระดับปฐมวัย รับเกียรติบัตร

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเตรียมปฐมวัย และปฐมวัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ที่เป็นเด็กดี มีความขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ รับผิดชอบเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ซึ่งจัดขึ้นที่ลานพระกุมารเยซู