กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสในวันเข้าพรรษา เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งโรงเรียนจะนำเทียนพรรษาและปัจจัยไทยทาน ไปถวายวัดดอนเมือง วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) วัดสันติบุญมาราม (วัดคลองบ้านใหม่) โดยกิจกรรมพิธีการถวายเทียนพรรษา ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์