กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และขอมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ