เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565" ขึ้นที่ลานพระกุมารเยซูและในห้องเรียนระดับปฐมวัย เพื่อโชว์ผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้เรียนมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานและเยี่ยมชมนิทรรศการ