กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้ก่อตั้งลูกเสือขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ สนามหน้าตึกมารีนิรมล ส่วนระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์