บรรยากาศการรับแบบทดสอบความรู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

พิมพ์


ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับแบบทดสอบและเงินช่วยเหลือนักเรียนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64pmsep64#sigFreeIdad904db58c

 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64pmsep64#sigFreeIddb6a43fa65

 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64pmsep64#sigFreeIdcca02013b4วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64pmsep64#sigFreeId190de44a77

 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ช่วงเช้า

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64pmsep64#sigFreeIdac63e1673c

 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย

ระดับอนุบาลที่ 1 - 3

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64pmsep64#sigFreeId11b9d0bd19