ครูต่างชาติ

พิมพ์

 

 
Mr. Wee Sangkawibha
(Chief Executive Officer)
 

Mr. Robert James Randall
(Academic Manager)

Ms. Nipaporn Kamhanpon
(Head of Academic Coordinator)
 
Mrs. Paramjeet Kaur Sachamuniwongse
(Kindergarten and Phonics Teacher)

Ms. Phattharaphon Mongkholthip
(Teacher Assistant)

Ms. Jacqueline Buco Herman
(Kindergarten and Phonics Teacher)

Mrs. Supranee Yomha
(Teacher Assistant)
 
Ms. Tatiana Tatarnikova
(Primary Teacher)
 
Ms. Thippawan Sukpaeng
  (Teacher Assistant)
 
Mr. Michael Matthew Oosthuizen
 (Primary Teacher)
 
.Ms. Kanokwan Tongkied
(Teacher Assistant)
 
 
 
Ms. Nenita Morales Alaan
(Substitute Teacher)