การเยี่ยมชมกิจกรรมคุณธรรมตามวิถีคริสต์

พิมพ์


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้รับเกียรติจากโรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์  โรงเรียนโสตพัฒนา  โรงเรียนเทวาลักษณ์  และวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทร บริหารธุรกิจ ทั้ง 5 โรงเรียนเป็นโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านคุณธรรม และพัฒนาภาพรวมและการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพื่อนำมาปรับใช้วางแผนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ในบริบทของโรงเรียนตนเอง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1web-look60#sigFreeIdf511ea0162

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1web-look60#sigFreeId5f8c28ab25