โครงการฟุตบอลปลอดบุหรี่ 2559

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการฟุตบอลปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือร่วมใจสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับภัยร้ายของบุหรี่ และวิธีป้องกันตัวเองจากบุหรี่ และได้ร่วมกันแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมรวมดารา กับบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-nosmok59#sigFreeId9afedf6c1d

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-nosmok59#sigFreeId17df919bd7