กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2560

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ.2559  ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก  ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข จึงได้จัดเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี  การจัดงานรื่นเริงในวันคริสต์มาสนี้ เพื่อให้เด็กๆเห็นความสำคัญ  และร่วมแสดงความยินดีกับวันคริสต์มาสกันอย่างมีความสุข