กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญคณะผู้บริหาร

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมารีอา ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ  กตัญญู  พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ  กตัญญู ได้รับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2559 จาก....สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กิจกรรมในวันนี้ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ได้มอบของขวัญ พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรแด่คุณแม่  นักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลง Happy  feast day บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น