ประกาศผลการสอบ และแนะนำสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายฯ

พิมพ์


เมื่อวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ. 2559   โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  แก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับประถม-มัธยม ณ  อาคารมารีย์สวรรค์  อีกทั้งแนะนำสมาคมผู้ปกครองชุดใหม่ และแนะนำ คณะกรรมการเครือข่ายของแต่ละห้องเรียน  เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถม-มัธยม

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-ponsop59#sigFreeId412cb4a63c

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-ponsop59#sigFreeIdf0005f5438