กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2015

พิมพ์


เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับประถม-มัธยม ภายใต้ชื่อ  “เทิดทูนสถาบัน...ร่วมกันอนุรักษ์... พิทักษ์วัฒนธรรม... นำสู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม   พร้อมทั้งได้ แสดงความสามารถในกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด เป็นการส่งเสริมให้   ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

----------------------บรรยากาศในการแข่งขันกีฬาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2558------------------

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/001-web-sport58#sigFreeId70aad863a1

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/001-web-sport58#sigFreeIda09d696ee7

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/001-web-sport58#sigFreeIda72f46a1f7

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/001-web-sport58#sigFreeId576ebb03f8

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/001-web-sport58#sigFreeId4c1e394861


ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้ ขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆ สี ด้วยบทกลอนดีๆ

วันพรุ่งนี้ อยู่ไกล ยังไม่เกิด
ช่างมันเถิด อย่าร้อน ไปก่อนไข้
วันวานนี้ ตายแล้ว ให้แล้วไป
อย่าเอาใจ ไปข้อง ทั้งสองวัน
ถ้าวันนี้ สดชื่น ระรื่นจิต
อย่าไปคิด หน้าหลัง มาคลั่งฝัน
สิ่งที่แล้ว แล้วไป ให้แล้วกัน
สิ่งที่ฝัน ไม่มา อย่าอาวรณ์

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
อัมพวัน อ.พรหมบรี จ.สิงห์บุรี

แล้วพบกันใหม่ ในกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2016
สวัสดี..