วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง โปรแกรม Adobe Illustrator CS5

title .jpg

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนนำคำด้านบนพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (10 คะแนน)

1. สร้างรูปทรง 3 มิติ ตามแนวลึก เลือกจาก Effect>3D>
2. การทำงานที่เน้นรูปแบบ Vector Graphic คือ โปรแกรม Adobe
3. ระหว่างใช้งานโปรแกรม Illustrator เกิดปัญหา Panel (Symbols, Swatches) หายไป จะเรียกคืนได้จาก
4. แทรกรูปภาพสำเร็จเลือกได้จาก
5. เพิ่มความสดใสด้วยการเติมสีให้รูปภาพ
6. บันทึกรูปภาพให้สกุลไฟล์เป็น *.JPG เพื่อนำไปใช้งาน
7. ต้องการเลือกแบบเส้นต้องคลิกไปที่ Panel
8. คำสั่งในการย้ายรูปภาพให้อยู่ด้านหลัง