วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash CS5

title-fl.png

choice.png

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบด้านบน พิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png