ยินดีต้อนรับ2562

“วิทยาการพิพัฒน์ 5 ศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย”
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2563
ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและใบสมัคร
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563